2009-03-04

Бусдыг ойлгоход туслах 7н зарчимууд...( II )

II зарчим: Нийгэм дэх зарим ааш авирууд (social behaviors) нь илэрхий байдаг.

Ер нь бидний (хүмүүсийн) үйлдэлийн санаа зорилго нь ихэнхдээ нуугдмал аж. Хэрвээ хүн хямарсан эсвэл уурласан бол түүний үйл хөдлөл нь үнэн бодол, сэтгэл санаатай нь зөрчилдөж байдаг. Хэрвээ би хэн нэгэнд доромжлууллаа хэмээн бодож байвал тухайн үед араандаа зуучихаад хэлээ хазаад дуугай байж болох.

Эмэгтэйчүүд бодол санааныхаа эсрэгээр "за яахав", "тэг тэг" (тэгдэг л юм байгаа биз) гэж "бууж өгдөг" тухай нэгэн хошигнол байдаг. Эрчүүд ч гэсэн энэхүү үйлдлийг арай эелдэгээр илэрхийлдэг бөгөөд гэхдээ ихэнхдээ эмэгтэйчүүдтэй адил утгыг агуулдаггүй.

Энэ зарчмын гол санаа нь Та хүнийг сонсохдоо биш, харин ойлгохдоо байдагт оршино. Итгэл найдварыг агуул, харилцаа холбоог үүсгэн бататга, бага ч атугай бодож ухаар. Бусдыг өөрөөсөө илүүд үзсэнээр буюу хүндэлснээр (by focusing on empathy) ямарваа буруу үйлдэл, хор хохирлоос зайлсхийх бөгөөд асуудлын гол утга учрыг хурдан ойлгох болно.


Энэ зарчмын нөгөө нэг тал нь ихэнх тохиолдолд Таны ямаршуухан сэтгэл, бодол санаатай байгааг хэн ч үл мэддэгт оршдог. Тийм ч учраас хэн нэгэн Таныг ойлгоогүй бол битгий уурлаж бухимд. Хэрвээ үйл хөдлөлөөрөө өөрийн бодлыг гуйвуулж, нууж байгаа бол бусдыг буруутган битгий уурлаж бухимдаарай.

source: http://www.scotthyoung.com/blog/2007/08/28/the-critical-7-rules-to-understand-people/

*монголчилсны дараа умшсан чинь надад таарсан ванлий байдаг байгаа :)

No comments: