2007-03-20

Нэгэн санал асуулгын дүгнэлт ба олон улсын 2007 оны "...байдал"

International Sex Survey 2007 Seduce Any Woman
It's official
: Foreign men have more sex, with more women, than American guys. We traveled the globe to find out how they do it. (And no, it's not their accents.)


Миний бодлоор энэ нь аргагүй юмаа. Уг нь наанаа чөлөөтэй юм шиг боловч хүмүүсийн хандах хандлага нь цаагуураа өөр. Ёстой л наашаа харж инээн цаашаа харж....Эхнэр нөхрөө хуурсан хүмүүст нийгмээрээ дургүй хандддаг. Ганц бие тохиолдолд болон албан ёсоор гэрлээгүй бол явах нь чөлөөтэй боловч албан ёсны эхнэр нөхөр болсны дараа бол харьцангуй бага санагддаг. Тэгээд нь эрт гэрлэхгүй, нас, зан суртахуун, ухамсар нь тогтсон үедээ гэрлэдэг нь их нөлөө үзүүлдэг байх. Нөгөө талаас үзэх юмаа үзчихсэн хүмүүс дахин шунах нь бага байдагтай холбоотой байж болох юм. Дахин хэлэхэд эдгээр нь миний бодол шүү.

Slide
England : Take Her, Outside
Australia : Drive Her Wild
Romania : Play it Straight
China : Build Tension with Technology
Italy : Seduce Her with Food
India : Prolong Your Pleasure
Netherlands : Play with Positions
Greece : Don't be So Uptight

Монголд "...байдал" ямар байх бол?

No comments: