2007-02-15

Funny Pictures гээд зурагнууд оруулаад устгаад байсан юм. Устгаж байснаас постондоо тавиж байхаар шийдлээ.

Mona Lisa after one week in US
Mona Lisa

No comments: