2012-01-25

Hiking in Terelj, Jan 22, 2012
2 comments:

A.Амарсайхан said...

Монгол нутаг минь. Сайхан шүү. Сайхан зургууд авчээ.

Chandmani said...

Thx. Монголдоо бид хайртай... Хөдөө нутаг бол онцгой.. Сэтгэл тэнийгээд л...