2011-03-17

Буур

Бүтэн сайндаа Богд ууландаа алхаад нэг дэх өдрийн өглөө хотоос гараад хэд хоног хөдөөгүүр явж байна. Найрамдлын Дархан хотоос мэндчилж байна. Хагас сайндаа хот руугаа буцна. Энэхүү зургийг өнөөдөр Орхон сумын нутагт авсан болно.


Posted by Picasa

No comments: