2008-11-13

Нэгэн асуулт*зөв бичгийн дүрмийн алдааг үл харгалзана.

2 comments:

Pearle Deppsu said...

Энэ арай дэндсэн хэрэг болсон юм. Бат-Эрдэнэ аврага ард түмнийхээ төлөө жилдээ нэг нүцгэлдэг. Мань хүн одоо юу хийх бол?

Chandmani said...

Pearle Deppsu-дээ:
Хэн, ямар алдар нэртэй байх нь хамаагүй л дээ. Ард түмэн ямарваа нэгэн байдлаар сонгосон байгаа. Харин тэрхүү сонгогдогч нь сонгогчийнхоо, ард түмнийхээ төлөө юуг хийж чадах, эсвэл чадсан бэ гэдэгтээ гол учир нь буй...