2008-11-02

Оюун ухаанаа хурцлая...

(үргэлжлэл)

Бидний оюун ухаан үндсэн 5-н төрлийн танин мэдэхүйн функцүүдээс бүрдэнэ.
- ой тогтоолт
- анхаарал
- хэл (хэл-яриа)
-
харах, тусгах чадвар
- гүйцэтгэх функц (тунгаан бодох чадвар) .

Ой ухаанаа мэргэн байлгахын тулд дээр дурьдсан 5-н чиглэлээр зөв зохистой дасгал сургуулилалт хийх, сэргээх, өдөөн турших нь маш чухал. Тархи, оюун санаагаа хөгжүүлэх өдөр тутмын 5-н дасгалуудын 4 дэхийг нь монголчлон орууллаа:

Тархины дасгалууд 4 - Харах, тусгах чадвар буюу Visual-Spatial (spatial гэдэг нь орон зай)
Бид өнгөлөг, 3-н хэмжээст орчлонд амьдардаг. Харсан, үзсэн мэдээлэлдээ анализ (дүн шинжилгээ) хийх нь орчин тойрондоо оршин тогтноход чухал үүрэгтэй. Энэхүү танин мэдэхүйн функцыг "хурцатгах"-ын тулд өрөөндөө алхаж оронгуутаа 5-н зүйлсийг сонго, мөн тэдгээр 5-н зүйлийнхээ байрлалыг тогтоо. Тэгээд өрөөнөөсөө гарахдаа сонгосон 5-н зүйлсийнхээ байрлал болон нэрийг нь эргэн сана. Амархан байгаа биз? Хоёр цагийн дараа түрүүчийн сонгосон зүйлсээ болон байрлалыг эргэж санахыг хичээ. Хэзээ хойно ч гэсэн ажлынхаа газрын хүнийг болон найз нөхдөө хүлээхдээ дээрх дасгалыг бодол санаандаа хий. Чанх урагшаа хараад хараад өмнөө байгаа болон эргэн тойрныхоо зүйлсийг анхаар. Дараа нь бүх зүйлийг эргүүлэн бодож цаасан дээр буулга. Энэ нь Таныг ой санамжаа ажиллуулахыг хүчлэх бөгөөд ухаан бодлыг тань эргэн тойрондоо "төөрөхгүй"(төвлөрөхөд)-д сургана.

--------------------------------------------------------
4- Visual-Spatial
We live in a colorful, three-dimensional world. Analyzing visual information is necessary to be able to act within your environment. To work this cognitive function, try walking into a room and picking out five items and their locations. When you exit the room, try to recall all five items and where they were located. Too easy? Wait two hours and try to remember those items and their locations. The next time you’re waiting on your coworker or friend to arrive, try this mental exercise. Look straight ahead and note everything you can see both in front of you and in your peripheral vision. Challenge yourself to recall everything and write it down. This will force you to use your
memory and train your brain to focus on your surroundings.

Improve your visual-spatial skills with this
HAPPYneuron game.

source: http://www.askmen.com/

1 comment:

Anonymous said...

When all the other dogs in the pound are barking, trying to bark louder will only get you noticed for the wrong things.
International chains such as Mc - Donalds, Dominos, Pizza Hut,
Pizza Express, Wimpy and TGIF have a good strong chain all over Gurgaon.
The pizza is a style of Italian street food stuff that travelled around
Europe and round the Atlantic Ocean as well
as reached America where by it became the most famous form of ready made meals in
American heritage.

Feel free to visit my web page :: check this out