2008-07-25

...гүй нь...
Нүдэнд минь үүл бүрхээд
Харагдахгүй нь...
Чихэнд минь салхи исгэрээд
Сонсогдохгүй нь...
Зүрхэнд минь зэрэглээ татаад
Мэдрэхгүй нь...
Сэтгэлд минь гуниг сүүдэрлээд
Хаширдаггүй ээ...


...гүй нь... (2 дахь хувилбар :)
Нүдэнд минь үүл бүрхээд
Харагдахгүй нь...
Чихэнд минь салхи исгэрээд
Сонсогдохгүй нь...
Зүрхэнд минь зэрэглээ татаад
Мэдрэхгүй нь...
Сэтгэлд минь бороо асгараад
Сэргэхгүй нь...


:)

No comments: