2008-06-04

Санаад, уйдаад байна уу? Утасны кардаа сонгоод аваарай...
Бас энд доорхи кардны тухай байгаа.

Харьцуулаад, хэрэгтэйгээ аваад заавал залгаарай. Хэн нэгэн Таныг залгана гээд харж л суугаа...

Гол нь миний мэдэх карднуудаас хямдханд учир нь байгаа юм шүү...

No comments: