2008-04-28

Доор дурьдсан тархины тухай зарим баримтуудын аль нь худал вэ? (mongolian)
A. Тархины 77 хувь нь ус.
B. Тархины зүүн талын хэсэг нь баруунаас талаасаа илүү тооны нейрон (мэдрэлийн эд эс)агуулсан байдаг.
C. Тархинд мэдээлэл хамгийн удаандаа 260 mph (miles per hour гэж байгаа юм үүнийг км/цагт шилжүүлж бодоод үзээрэй) хурдтай түгдэг.
D. Насанд хүрсэн дундаж хүний тархи нь 1 фунт (pound - хэрвээ кг руу шилжүүлэх бол
энэ сайтад зочлоод бодоорой) жинтэй.

Хариултаа сонгосон уу? Шалгахыг хүсвэл энд дараарай.

Which of the following brain facts is false? (english)
A. The brain is about 77% water.
B. The brain's left hemisphere has more neurons than the right.
C. At its slowest, information travels between neurons at 260 mph.
D. The average adult brain weighs about 1 pound.


r U Ready?

Какой из следующих мозговых фактов является ложным? (russian)
A. Мозг - приблизительно 77%-ая вода.
B. Левое полушарие мозга имеет больше нейронов чем право.
C. При его самых медленных скорости, информация путешествиет между нейронами в 260 милях в час.
D. Средний взрослый человеческий мозг весит приблизительно 1 фунт.

Вы готовы?

source: http://www.questianewsletter.com

No comments: