2007-12-18

Бүү цочоорой... Заримдаа сонсоод суухад зүгээр. Дандаа л уртын, ардын, уянгын, зохиолын, найрал... дуунууд, симфони, үглэх :) гэж байснаас....
Trance Collection

No comments: