2007-09-24

УИХ-ын Сонгуулийн тухай хуулинд оруулах "бяцхан төсөл"-үүд

- УИХ-ын гишүүнд нэр дэвшигчийн сурталчилгааны материалуудын (сонин, самбар, зурагт хуудас, плакат, талбайн зураг гэх мэт) хамгийн их уртын хэмжээ нь тухайн намын нэр дэвшигчдийн дундаж биеийн өндрөөс, хамгийн өргөн хэмжээ нь нэр дэвшигчдийн дундаж мөрний хэмжээнээс тус тус хэтрэхгүй байх. Энэхүү хэмжээ нь нам, эвслийн сурталчилгааны материалын хэмжээнд мөн адил хүчинтэй.

- Олон нийтийн газарт сонгуулийн сурталчилгааны материал болон сонгуультай холбоотой материал тараах, үзүүлэн, самбар тавих, зураг хэлбэрээр харуулах, чанга яригчаар болон тусгайлан бэлдсэн төхөөрөмжөөр зарлах, дурьдахыг хатуу хориглоно. Хуулийг зөрчсөн тохиолдолд тухайн олон нийтийн байгууллагын удирдлагыг 3 сарын цалинтай тэнцэх хэмжээтэй мөнгөөр, хамт олныг байгууллагын нийт ажиллагсдын 3 сарын цалинтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн хэлбэрээр торгох бөгөөд ажил, үйлчилгээг хууль зөрчсөн цагаас сонгуулийн санал хураалтаас хойш 72 цаг өнгөртөл хугацаанд хаана.

- Оройн 21 цагаас өглөөний 11 цаг хүртэлх хугацаанд чанга яригч ашиглахыг хориглох;

:)

No comments: