2007-08-20

Янзан бүрийн зүйлийн тухай, танин мэдэхүйн сайт.

"Эрүүл мэнд"-ийн cэдвээр Medical Animation-аар нь линкийг нь орууллаа. Эдгээр animation-ууд нь бидний мэдэх, мэдэхгүй зүйлүүдийг нэгд, энгийнээр ойлгоход амар, хоёрт, цаг их шаардахааргүй, гуравт, зурган дээр тайлбарласан байгаа.

Жишээ: хүний биен дэх цусны гүйдлийн талаар хийсэн animation - Blood Flow

No comments: