2007-07-26

Хамгийн чухал хоёр үгсийн талаарх бодол:

The two most important words: "Thank you,"

Энэ талаар миний бодол санаа гээд хэрэггүй байх аа. Энэхүү бичлэгийг уншсан Танд баярлалаа. :)

No comments: