2007-04-01

Та өөртөө цаг зарцуулдаг уу? Энэ нь хувиа хичээх занг хэлж байгаа юм биш. Заримдаа хувиа хичээх зүгээр ч юм уу. :)
Гэр бүл, үр хүүхэд, найз нөхөд, ажил төрөл, хичээл сурлага... бүгдээрээ завгүй... Би завтай гээд блогдоод суугаад байгаа юм биш л дээ, бусдын л адил бүгдийг амжуулах юмсан хэмээн гээд зүтгэж явдаг нэгэн. Уншихад илүүдэхгүй, суралцахад нэмэртэй, толгойгоо ажиллуулахад тустай, дурсамжтай дурсгалтай тул "сэтгэлээрээ" л блогддог...


Me Time: Do Something for Yourself
It’s more important to do something for yourself right now, this minute, than it is to do anything for anyone else. Why bother? Because your health and happiness are at stake. Read on to find out what Me Time is, and download these aids to help you make the most of it...
>>>

More Me time article:
Organize Your Life
(by Arianne Cohen)
Scheduling time for yourself—and everything else—is easy with these new, women-friendlier time managers.


source http://www.health.com

No comments: