2007-03-19

"Эрүүл байхыг хүсвэл зөв хоолло" (The New Food Pyramid)
Beck and Jenni's blog - тоо зөв хооллохыг талаар оруулсан байсан. Зарим нэгэн тодруулгыг энд хийлээ. Шинэ болон хуучин пирамидын ялгааг энд дарж уншаарай.

It is not the same old food pyramid. In 2005, the new dietary guidelines were released by the United States Department of Agriculture. To complement the new guidelines, the food guide pyramid was updated as well.

Хэрвээ Та өөрийнхөө өдрийн хүнсний хэмжээг мэдэхийг хүсвэл ийшээгээ.
(жинг pound-аар нэхвэл энд дараад кг-аас шилжүүлчих, харин өндрийг inch, feet-ээр нэхвэл бас энд дараад метрээс шилжүүлээрэй.)

MyPyramid Animation
(Realplayer)

Бусад мэдээллийг Та өөрөө уншина бизээ.

Эрүүл хүнс - Эрүүл орчин - Эрүүл энх - Жаргалтай амьдрал

No comments: