2007-02-10

Нэгэн удаа Монголд цагаан сарын буузны сонгино олдохгүй Оросоос оюутан хүүхдүүд гэр лүүгээ сонгино явуулж байсан гэвэл та итгэх үү...

No comments: