2007-01-04

Сонирхолтой бичлэг. Лаа бидний амьдралд хэрхэн ашиглагддаг вэ? Зөвхөн гэрэл өгөхөөс гадна бас нэгэн түүх байна. "Эдийн засгийн ач холбогдол"-ыг энэхүү видео-хичээлээс үзээрэй.При свете японских свечей
Фильм учебный
time: 57 min.

ҮЗЭЖ ЭХЛЭХ

source: блогийн хажууд байрлах GoogleAd дотроос Русские Фильмы (http://www.etvnet.ca) дотроос энэхүү мэдээллийг оллоо.
photo: http://www.dynatechexports.com/


MORE links:
http://www.thepitmaster.com/tricks/japanesecandlesticks.htm
http://www.japanesecandlesticks.com/chartsexplainedindex.htmNo comments: