2013-09-06

Аз жаргалтай амьдралд хэрэгтэй 20-н чанар

Written by David B. Bohl of Slow Down Fast.Сайн сайхан амьдралыг та хэрхэн тодорхойлж байна вэ? Энэ нь Таны хуримтлуулсан мөнгө, эд хөрөнгийг, эсвэл үр удамдаа үлдээж буй эд хөрөнгө, мөнгийг хэлэх үү? Ихэнх тохиолдолд бид бүхэн сайн сайхан амьдралыг материаллаг эд хөрөнгө талаас нь харж дүгнэдэг.  Олон сая хүмүүс энгийн амьдралаар амжилттай, элбэг хангалуун амьдарч яваа. Тэд санхүүгийн хувьд баян тансаг биш ч тэдний амьдрал нь баян, элбэг хангалуун байдаг.

Тиймээс бид сайн сайхан амьдрахын тулд, эргэн тойрныхондоо эерэг нөлөөлөл үзүүлэхийн тулд юунд тэмүүлэх ёстой вэ? Сайн сайхан амьдрахад  нөлөөлөх чанаруудыг жагсаавал:

1. Чин сэтгэл. Үйлдэл болгондоо чин сэтгэлээсээ ханд. Бусдыг хуурах эсвэл гайхшруулах гэж бүү хичээ. Өөрөөрөө бай. Өөрийнхөө үнэ цэнэ, итгэл үнэмшилдээ тулгуурлан зөв гэсэн зүйлээ хий. Өрөөлийг дууриах бус өөрөөрөө байхад тань хүмүүс хэрхэн хүлээж авахыг хараад та гайхширна даа.
Sincerity. Be sincere in your actions. Don’t try to deceive or impress others. Be yourself, and do what you feel is right based on your values and beliefs. You will be surprised at how people accept you when you stop trying to be someone you aren’t.

2. Хуурамч бус чанар. Хийж буй зүйлдээ  жинхэнээсээ хандах хэрэгтэй. Таны үйлдэл  таны үгнээс илүү тод илэрхийлэл болдог.  Болоод өнгөрсөн явдалд сайнаар ч тэр муугаар  ч тэр бүү хачир нэм. Ам ажил хоёрыг бүү зөрүүл.
Unfeigned. Be genuine in what you do; your actions speak louder than your words. Don’t falsify or embellish events that may have happened. Don’t say one thing and do the other.

3. Илэн далангүй чанар. Хийж бүтээхдээ урам зориг, тэмүүлэлтэй байж, түүнийгээ харуул. Амьдралд зорилготой бөгөөд зорьсон тэмүүлсэн бүхэндээ хүрэх чадвартай бай. Гэр бүл, найз нөхөд, нийгэмд өөрийгөө зориулж аль болохоор сайн эцэг, нөхөр, эхнэр, ээж, найз, хөрш байхын төлөө зүтгэ.   
Wholehearted. Be enthusiastic about what you do. Show it. Be committed to life and everything that you set out to accomplish in life. Devote yourself to your family, friends, and community and commit yourself to being the best father, husband, wife, mother, friend, and neighbor you can be.

4. Шударга зан. Өөртөө болон бусдад хандахдаа үнэнч бай. Бусад хүмүүс өөртөө тань харьцахад тэдэнд нэр төртэй, хүндлэл хүлээсэн, энгийн гэдгээ харуул.  Хэлсэн болгоноо хийж харин амьдралаа дээшлүүлэхийн тулд луйвар, хууран мэхлэлт бүү хий.  Ёс зүй, суртахуун,  нэр төр Таны чиглүүлэгч байг.
Honest. Be honest in your dealings with yourself and with others. When others interact with you, let them see someone who is reputable, respectable and genuine. Do what you say you will do and never use fraud or deception to get ahead in life. Let ethics, morals, and honor be your compass.

5. Үнэн сэтгэл. Хэн нэгэнд аливаа зүйлийг зориулж хийхдээ, эсвэл хэн нэгэн чамд юм хийвэл  та талархал, сэтгэл хөдлөлөө нээлттэй, ил тодоор илэрхийл.  
Heartfelt. When you do something for someone, or they do something for you, let your thanks and emotion be openly and outwardly expressed towards them.

6. Дотно сэтгэл. Шударга, халуун дотно, оргилуун хувийн зан чанарыг эргэн тойрны хүмүүстээ харуул. Тэдэнд дотоод сэтгэлээ нээлттэй байлган бусдыг мөн адил үнэн төрхөөр нь байлгахыг хичээ.
Hearty. Be someone who displays an honest, warm, and exuberant personality to those around them. Let your feelings show and let them be genuine when they do.

7. Даруу зан. Өөрөө бусдаас болон өөрийнхөө эргэн тойрон байгаа хүмүүсээс илүүд бодож бүү амьдар. Даруу бүрэг зан нь онгироо хөөрүү зангаас илүүтэйгээр урт хугацааны  нөлөөллийг хүмүүсийн сэтгэлд үлдээдэг.
Humility. Don’t lead a life thinking you are better than others or are superior to those around you. Modesty and humbleness will leave a far more ever lasting impact on people than trying to show off.

8. Зарчимч чанар. Өөрийнхөө чин зүрхийг дагаж, зөв зүйтэй гэж бодсон зүйлийг хийхдээ өрөөлийн үг болон нөхцөл байдалд бүү авт. Бусдад үлгэж жишээ харагдах нэгэн байж, ёс суртахуунаа материаллаг зүйлээр худалдахаар хэн нэгэн бус бай.
Personal integrity. Always follow your heartfelt values, and never let a situation or anyone steer you away from doing what you know is right. Be someone that people can look up to and respect and not someone who trades his or her moral values for material gains in life.

9. Илүү хардаггүй чанар. Өөрийнхөө үнэмшил, ёс суртахуун, үнэ цэнэ, үйлдэлдээ итгэлтэй байж бүү “худалдагд”.  Гадны нөлөөлөлд өөрийгөө бүү хордуул.
Incorruptibility. Let it be known that you stand firm for what you believe in and that your morals, values and actions are not for sale. Don’t let outside forces corrupt the person you are.

10. Ухаалаг бодол. Амьдралд эрүүл ухаан, сайн мэдрэмжээр ханд. Өөрийн бодол санаагаа өрөөсгөл хандлага, сэтгэл хөдлөлөөр бүү сэвтүүл.  
Sound. Show good judgment and sense in life. Don’t let prejudices or emotions cloud your judgment.

11. Хоёргүй сэтгэл. Амьдралынхаа хүсэл зорилгодоо анхаарлаа хандуул. Харьцаж буй бүгдэд өөрийнхөө бүрэн, бүрэн төвлөрсөн анхаарал халамжийг зориул.  
Whole. Be focused on what you want to achieve in life. Give everyone you interact with your complete and undivided attention.

12. Эелдэг зан. Эргэн тойронд буцалж байхад Та ааш зан сайтай байх хэрэгтэй.
Courtesy. Practice good manners even though others around you may not.

13. Боловсон харьцаа. Зөөлөн ялдам зан, хүндлэл амьдралд маш хэрэгтэй. Таны ийм харьцаа нь бусдад нөлөөлж бусад хүмүүс өөрсдөдөө эелдэг ялдам зан, хүндлэлийг шингээн улмаар цааш нийгэмд түгээдэг.  Бусдад эелдэг хандана. Бусдыг ярьж байхад бүү тасал, өөрийнхөө ярианд бүү авт.
Civility. Graciousness and respect go a long way in life. What is more, they are viral – when people see you doing it they are more apt to practice civility themselves. Be kind to others and extend courtesy towards them. Don’t interrupt people when they speak and don’t dominate the conversation.

14. Мэргэн ухаан. Ухаан билгээ дээшлүүл. Хүмүүсийн дотоод чанарыг ойлгож, бид бүхний магадгүй хэвшил болсон нөхцөл байдлаас өөр нөхцөл байдлыг хэрхэн ойлгох тухай суралц.
Wisdom. Gain from the wisdom that is inside you. Understand the inner qualities of people and learn how to understand situations that might be different than we are used to.

15. Өгөөмөр сэтгэл.  Бусдад , ялангуяа хүндэтгэл хүлээдэггүй нэгэнд хүртэл эелдэг, зөөлөн, тэвчээртэй ханд. Чамд тус хүргэсэн эсэхээс эсэхээс үл хамааран бусдад гар сунгаж тусалж сур.
Charity. Practice kind, gentle, and compassionate treatment of others – especially those who may be undeserving. Learn to extend a hand to help others, even though they themselves may not have helped you.

16. Бусдыг ойлгох. Хүн бүр өөр бөгөөд таныхаас өөр харилцан адилгүй чанар итгэл үнэмшилтэй байдгийг ойлгох хэрэгтэй. Хэлүүлэлтгүй эсвэл сануулалтгүйгээр бусдын бодол санаа, дотоод сэтгэлийг ойлгоорой.
Empathy. Be aware that each person is different and may have different values and beliefs than those that you hold. Be understanding of the feelings and thoughts of others without having to be told or reminded of them.

17. Нөхөрлөл, ойлголцол. Өөрийн сэтгэл зүрхийг бусадтай хуваалцаж  бусдын дотоод сэтгэлийг нөхцөл байдлыг ойлгох хэрэгтэй. Бусдын оронд өөрийгөө тавиад үз.
Sympathy. Share your feelings with others and understand the emotional situations that people go through. Put yourself in their shoes.

18. Энэрэнгүй сэтгэл. Хэн нэгэнд гай зовлон учирвал  тэдний зовлон шаналалыг нимгэлэн сайн санааны тусламжийн гараа сунгана.    
Compassion. When someone is in distress, reach out with a genuine interest in helping alleviate their suffering.

19. Нинжин сэтгэл. Өөрийгөө бодолгүйгээр бусдын тухай бод, тэдэнд санаа тавь. Хариу горьдолгүйгээр бусдын төлөө сайн үйлс бүтээ.
Altruism. Think of others without thinking of yourself. Do good things for people without expecting something in return for yourself.

20. Уужим сэтгэл. Амьдралд өгөөмөр ханд. Өөрийнхөө цаг хугацаа, мөнгө, мэргэн оюунаа зориул. Бусадтай хуваалцсанаар бусдад амьдралын үнэн баяр баясгалан, онцгой үйл явдлуудыг ойлгуул.
Magnanimous. Be generous in life. Give of your time, money and wisdom. Share with others so they can see the true joy and adventures of life themselves.

Эдгээр зан чанарууд нь хүнийг сайн сайхан амьдралд хөтөлдөг. Хүн бүрийн үзэл бодол өөр байх нь мэдээж. Таны бодол?
There are the qualities I think helps lead a person to life a successful life. Clearly everyone's views will differ, as they should. What are some qualities that you think define success in life?


Мэдээллийг http://www.dumblittleman.com  сайтнаас монголчилов. Үг үсэг, найруулга, орчуулгын алдаатай байж болзошгүй тул уучлал хүсье. Тиймээс ч англи хувилбарыг хамтад нь оруулав.

3 comments:

Гуталчин said...

bugdiig ni yagshtal biyeluulehiig hicheej l amidarya daa

Chandmani said...

Би чадлаараа хичээж байна. Хэцүү юм байна :-)

Гуталчин said...

harin tm hetsuu bn, bi bas hicheej bn. chadahgui bgaad bn turgeed bn...