2011-11-11

Тайландын үер ба компьютерийн үнэ

Цаашид компьютер, ялангуяа зөөврийн компьютерийн үнэ нэмэгдэх магадлалтай боллоо. Учир нь компьютерийн hard drive ба storage үйлдвэрлэлээрээ дэлхийд 2-т ордог Тайландад үер болсон билээ.
Үүний улмаас компьютерийн hard drive ба storage үйлдвэрлэлээрээ тэргүүлэгч Western Digital болон Seagate компаниудын Тайландад байрладаг нүсэр үйлдвэрүүд зарим нь үйл ажиллагаагаа зогсоож, зарим нь цаашид ажиллахад хүндрэлтэй оржээ.

In the short term, we can expect computer prices to go higher, not lower, this Christmas season. Already, hard drive prices have nearly doubled. These prices are only expected to get worse, as competing manufacturers run out of inventory and capacity to make more units.

No comments: