2011-04-26

Монголын толгойнууд...

Ямаа = 1 толгойтой... /мөнхөд
Монгол Хүн = 1 толгойтой... /мөнхөд
Монгол Улс = одоохондоо 5н толгойтой... /цөөрнө
Улсын Их Хурал = 76 + ???? толгойтой... /удам, угсаа, төрөл дамжих
Засгийн газар = 12 + ???? толгойтой.../удам, угсаа, төрөл дамжих
Албан байгууллагууд = 1 + ???? толгойтой.../удам, угсаа, төрөл, найз нөхөд дамжих
Намууд = ???? толгойтой... /албан тушаалаас хамаарна
Хөдөлгөөнүүд = ???? толгойтой.../ хахууль, мөнгөнөөс хамаарна

???? толгойнууд тодорхой болоогүй тохиолдолд Монгол Улс хөгжих магадлал маш бага байна.

No comments: