2009-02-05

Аз жаргалын булан - Happiness Tips

Dealing with old arguments
Do you ever have the same argument over and over, whether with your partner or your children, and there's no apparent resolution?
Try to take the time to step into their shoes. Think of at least three reasons why their opinion may be valid. You do not have to agree with them, but it may help you to become more open to their point of view. Remember, everyone is entitled to an opinion, even if it is different to yours.

source: my blog's "Happiness Tips"

Асуудалд хэрхэн хандах вэ?
Ямарваа нэгэн асуудлаас (зүйлээс) болоод хэн нэгэнтэй удаа дараа таарамжгүй байх үе гардаг уу? Тэгээд яах ч учраа олохгүй байвал:
Түүний оронд нь өөрийгөө тавиад бодоод үз. Түүний "зөв" болохыг батлах ядахдаа 3-ийн зэрэг тайлбарыг өөртөө ол. Та түүнтэй санал нийлэхгүй байж болох боловч дээрх 3-н тайлбарыг олох нь түүний зүгээс ямар байгааг ойлгоход, түүний "үзэл бодолд" ч юм уу нээлттэй хандахад тань тус болно. Та санал нийлэх эсэхээс үл хамааран хэнбугай ч өөрийн гэсэн "үзэл бодолтой" байх бүрэн эрхтэйг үргэлж санаарай.

No comments: