2008-11-27

Бодол

...

...Намайг явахад чиний бэлэглэсэн ил захидал одоог хүртэл энд байна. Монголоос авчирсан хэдхэн зүйлийн нэгэнд чиний тэрхүү ил захидал орно...

Чиний өгсөн зургууд миний компьютерт "хадгалаастай". Охины минь тухайд дурьдсанд баяртай байна...

Чамтай холбогдоно байхаа гэж найдаж байна...

No comments: