2008-11-08

Оюун ухаанаа дээшлүүлье...

(үргэлжлэл)

Бидний оюун ухаан үндсэн 5-н төрлийн танин мэдэхүйн функцүүдээс бүрдэнэ.
- ой тогтоолт
- анхаарал
- хэл (хэл-яриа)
- харах, тусгах чадвар
- тунгаан бодох чадвар (гүйцэтгэх чадвар)

Ой ухаанаа мэргэн байлгахын тулд дээр дурьдсан 5-н чиглэлээр зөв зохистой дасгал сургуулилалт хийх, сэргээх, өдөөн турших нь маш чухал. Тархи, оюун санаагаа хөгжүүлэх өдөр тутмын 5-н дасгалуудын cүүлийнхийг нь орууллаа:

Тархины дасгалууд 5 - Тунгаан бодох чадвар буюу Executive Function (гүйцэтгэх чадвар)

Та бид өдөр тутмын аливаа шийдэл- шийдвэр гаргах, таамаглал-төсөөлөл дэвшүүлэх болон үйлдэл, үйл явдлын үр дагавар, дүн, нөлөөллийг тунгаан бодохдоо өөрийн ч мэдэлгүйгээр логикоор бодох, аливаа учир шалтгааныг тайлах тунгаан бодох чадвараа ашигладаг. Хүнтэй харьцах (энгийнээх бол бурах л даа), бас видео тоглоомууд нь биднийг зорьсондоо хүрэх бодлогоо (стратеги) тодорхойлох, шийдэлдээ аль болох түргэн хүрэхийн тулд боломжит зөв алхмуудыг олоход туслах хамгийн энгийн үйл ажил(лагаан)ууд юм. Найз нөхдийнхөөрөө түр "ороод гарах", эсвэл "оруулаад гаргах" нь биднийг боломжит хариулт, хүссэн үр дүндээ хүрэх нөхцлийг хангадаг оюуныг идэвхжүүлдэг байна. Видео тоглоомуудад стратеги шаардлагатай бөгөөд хүссэн үр дүнд хүрэхэд асуудал шийдэхийг шаарддаг, жишээ нь тоглоомын эцсийн шатанд хүрэхтэй адилхан. "Хонгор минь, энэ нь зөвхөн
Halo-доо бишээ; би өөрийнхөө тархины ажиллагааг сайжруулж байна".

Тунгаан бодох чадвараа
HAPPYneuron тоглон дээшлүүлье.

--------------------------------------------------------
5- Executive Function
Without even realizing it, you use your logic and reasoning skills on a daily basis to make decisions, build up hypotheses and consider the possible consequences of your actions. Activities in which you must define a strategy to reach a desired outcome and calculate the right moves to reach the solution in the shortest possible time are actually fun activities you do daily -- like social interaction and, yes, video games. Engaging in a brief visit with a friend boosts your intellectual performance by requiring you to consider possible responses and desired outcomes. Video games require strategy and problem-solving to reach a desired outcome -- like making it to the final level. “It’s not just Halo, honey; I’m exercising my executive brain functions!”

Improve your executive function skills with this
HAPPYneuron game.

source:
http://www.askmen.com/

No comments: