2008-07-19

Эр хүн заавал амтлах ёстой эд гэнэ дээ...

1. "Хуримынх"
2. "Гэртээ ирснийх"

3. "Эвлэрлийн"
4. "Салах"
5. "Төрсөн өдрийнх "
6. "Анхных"
7. "Амралтынх"
8. "Хүүхэдтэй болох"

Бусад мэдээллүүдийг нь мэдээллийн эхээс нь уншаарай...

хэхэ "Туршлагаасаа" хуваалцах гэснээ болилоо... Эдгээр дээр "санамсаргүй", "тохиолдлын" гээд оруулчихвал ч... :)


мэдээллийн эх: http://www.menshealth.com/mhlists/best_sexual_experiences/No comments: