2008-06-28

хэхэ Амарсайханы бичсэн Ертөнцийн гурваас сэдэвлэн....

Миний гурван жам...

Өглөөдөө угтах наранг нэг жамаар
Өдөртөө өнгөрүүлэх амьдралыг ганц жамаар
Шөнөжин толидох саранг один жамаар

:)

No comments: