2008-05-23

Зарим нэгэн хүнээс уучлал гуйсан бичлэг...(буруутай гэжж үзсэн болгондоо би өөрөө харамсдаг)

Эр хүн сайнтай, муутай амьдралыг даван туулах гэж хичээн зүтгэж байна. Би бүхнийг чаддаг мэддэг гэхгүй ч мэдэж чадахын төлөө зүтгэдэг. Чадлаараа зүтгэдэг. Миний хэлсэн, бичсэн болгоноор амьдрал байдаг бол perfect гэх л байсан байх. Гэвч хүн алдаа хийдэг, хийх хийхдээ дэндүү алдаа хийх нь бий.

Хэн нэгний сэтгэл санаанд нийцээгүй бол sorry. Гай тарьсан бол sorry. Бичсэнээсээ эсрэг үйлдсэн бол sorry. Хийсэн үйлдэл болгоноо дүгнэж цэгнээд "sorry" гэж байна. Миний энэхүү бичлэгүүдийг "хараагаад" ч уншдаг хүмүүсээс уучлал гуйя.

Би "perfect man" биш. Гэхдээ бүхнийг "perfect" байлгахын төлөө зорьдог...

I want to be a perfect man....

No comments: