2008-01-19

"20-н ногооны ялгаа"...
Нүүгээд нэтээ солиуллаа. Өмнө нь төлж байсан нэтийнхээ төлбөрөө арай хөнгөвчилөөд, гэрийнхээ төсвөөс сардаа 20-ыг, жилдээ 240-ийг хэмнэх юм.
Нэт хамгийн ачаалал бага үед нь доорх харьцуулалтыг хийлээ. Дээр нь сүүлийн 2 жилд хэрэглэсэн нэтийн үзүүлэлт. Доор буй зураг нь одооноос ашиглах нэтийн үзүүлэлт.
Маргааш ачаалал ихтэй үед нь нэг шалгаж харьцуулна аа.... Ялгааг нь их зөрүүтэй санагдаад байна даа....Хэтэрхий удаан байвал наймаагаа буцаана аа хө...
Check your internet speed: http://internetfrog.com/mypc/speedtest/

Oops! Not sure?

Then, please check one more time: Test your Internet connection speed at Speedtest.net

Now you know.

No comments: