2007-10-07

Santiago Jesús Lobelle R - "Model"
From my youtube friend Santiago Jesús Lobelle R. - verdadero 08
Миний "танихгүй-танил" найз энэхүү зургийг эмайлаар илгээснийг түүний зөвшөөрсний дагуу орууллаа. MSPaint дээр зурсан зурагтаа цаг их үрэх учраас гэрэл сүүдрийг их тодотгосонгүй гэнэ лээ. TIF өргөтгөлтэй байсан тул блогт оруулахад хүндрэл учраад дэлгэцээ хэвлэн байж оруулав...
Thanks my friend.

No comments: