2007-10-21

Та фото зураг сонирхдог уу?
http://www.flickr.com -оос Э.Доржийн фото зургийн альбомыг заавал үзээрэй.

Жишээ болгон нэгэн зургийг нь орууллаа.

a view of Suhbaatar square, Ulaanbaatar city, Mongolia

photo by E.Dorj (http://www.flickr.com/photos/mongol/)

No comments: