2007-10-24

Зүгээр л... (MSPaint)
(ер нь бол "уруул" зурж үзсэн юмаа)

(Уруул нь)
уруул нь

by Chandmani@2007

No comments: