2007-09-29

When Graphic Artists Get Bored
( Хүний сэтгэлгээ, уран бүтээл, техник технологи гэж хааяадаа "зугаатай" шүү.....)
No comments: