2007-09-23

Ойрд улс төржмөөр санагдаад болдоггүй. Тэгээд товчхон, тодруулбал бүр товч бичнэ ээ.

2008 оны УИХ-ын сонгууль хүртэл багагүй хугацаа байна. Тэгээд сонгуультой холбоотой "хуулийн төсөл"-үүдийг тайлбар энээ тэргүй толилуулъя.

1. Засгийн газрын гишүүд нь тухайн салбарын чиглэлээр мэргэшсэн төдийгүй тухайн салбартаа 3-аас доошгүй жил тасралтгүй ажилласан байх ёстой.

No comments: