2007-07-30

Slang

yo
1. мэндчилгээний сул үг голдуу what's up-тай хамт хэрэглэгддэг: "Yo, what's up?" буюу "хүүе, юу байна даа".
Ихэвчлэн олон нийтийн дунд хамгийн түгээмэл тархсан мэндчилгээ. Манай "юу байна даа". Тааралдсан, өнгөрсөн хүн болгон л what's up, yo гээд л хэлээд өнгөрдөг байж билээ. Хэлний курсад болохоор нөгөө л албан ёсны hi, hello, how r u, good morning гээд л сууцгаадаг.


2. анхаарал татах, хэлж байгаа утганд өргөлт, хүч өгсөн сул үг: "she is a my hottie, yo"
3. бататгах хариу

y'all ( yall ya'll )
нэр үг. "you all." -ын товчилсон үг:
r u ready, y'all!
What are y'all doing tonight?

ya
1. yeah буюу "тийн" (гэх байх даа)
2. you буюу та, чиNo comments: