2007-07-20

Human Relations

The six most important words: "I admit I made a mistake."
The five most important words: "You did a good job."
The four most important words: "What is your opinion."
The three most important words: "If you please."
The two most important words: "Thank you,"
The one most important word: "We"
The least most important word: "I"

- Author unknown

Хүмүүний харьцаа
Хамгийн чухал зургаан үгс: "Би алдаа хийснээ хүлээн зөвшөөрч байна"
Хамгийн чухал таван үгс: "Та маш сайн ажиллаж хөдөлмөрлөлөө"
Хамгийн чухал дөрвөн үг: "Та ямар саналтай байна"
Хамгийн чухал гурван үг: "Хэрвээ Та зөвшөөрвөл"
Хамгийн чухал хоёр үг: "Танд баярлалаа"
Хамгийн чухал нэг үг: "Бид"

Хамгийн хэрэггүй үг: "Би"

(англиас нь монголчлов оо хө. алдаатай буруу байвал засаарай :)

source http://www.nwlink.com/~donclark/leader/leadcon.htm

No comments: