2007-07-25

Өдөр болгон нэг англи сланг буюу этгээд үг оруулахаар шийдлээ. Хэдэн өдөр үргэлжлэхийг үл мэднэ. Гэхдээ аль болохоор урт настай байхыг бодноо. Ганц хоёр гол утгуудыг оруулахыг хичээнэ, харин Та бусдыг нэтээс хайгаад олоорой.

ice - уг нь мөс
ice - 1. алмааз 2. үнэт гоёл
iced-out гэвэл гоёлын зүйлс, тэр тусмаа алмаазаар гялалзуулан гоёх; бас "bling bling" гэж хэлдэг.
ice - үйл үгэнд сөрөгөөр алах, устгах гэсэн утгыг агуулна.
ice эсвэл icy - сайн, мундаг, онцгой сайн

No comments: