2007-05-07

At night (Шөнийн дүр зураг)-ын нөгөө хувилбар нь энэ байсан юм.
Байж л байг надад төвөг болох биш, тиймээ...

No comments: