2007-04-04

Та уран зураг сонирхдог бол бүгдийг нэг дор эндээс үзээрэй.

Animation of several pieces of 20th Century art morphing into each other. Pretty cool!

No comments: