2007-03-10

Дээр нэгэн найз минь Англи хэл суралцахад зориулсан сайтуудыг асуусны дагуу ганц нэг сайт оруулсан. Америкийн ерөнхий боловсролын сургуульд ашиглагддаг энэхүү сайтыг найздаа санал болгож байна. Үгийн сангаа нэмэгдүүлэх нэгэн боломж. Бас бус хэрэгтэй мэдээллүүд багтаасан. Жишээ нь: тодорхой өгөгдсөн богино хугацаанд зохион бичлэгийн хэрхэн бичих энэ тэр гээд, бас хүүхдүүдэд зориулсан тул төрөл бүрийн тоглоомууд, үгийн сүлжээ, таавар... Ярианы хэллэг, үгнээс гадна бичгийн болон академик үгнүүд энэхүү сайтад орсон байгаа. SAT, GMAT, TOEFL болон бусад тестнүүдэд энэхүү сайтад орсон үгнүүд нилээн ашиглагддаг болно. За тэгээд амжилт хүсье.

No comments: