2007-02-09

A downloadable self-study English course used by professionals and university students

Нэгэн найзынхаа захиасын дагуу Англи хэлний үнэгүй хичээлийг орууллаа. Тэрээр iPod-ыг Япон болон Англи хэл сурахад ашигладаг гэж байсан. Найздаа гадаад хэлнүүд суралцахад нь амжилт хүсье.

Copy single lessons for iPod™ uploads

- Student Workbook (450-page)

No comments: