2007-02-24

Сурталчилгаа - Ads - Реклама
Хүмүүс юу эс сэдэхэв, тиймээ. Надад таалагдсан хоёр сурталчилгааг орууллаа.
Доорхи зураг нь эрчүүдэд зориулсан сэтгүүлийн сурталчилгаа. Сонин сэтгэсэн байгаа биз. Таньд авьяас, чадвар нь заяагаад, хэрэгслэлүүд нь байдаг бол төрөл бүрийн сурталчилгааны зураг, видео бичлэг хийн интернэтээр мөнгө хийх боломжууд байдаг юм шүү...

photo: http://adsoftheworld.com

Chevy HHR Car Wash 2007 Super Bowl Spot

No comments: