2007-01-29

Truth vs Lies
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн үүрэг, нөлөө...бидний амьдралд сайнаар ч тусна, муугаар ч нөлөөлнө. Баримт, нотолгоогүй, эх үндэсгүй мэдээлэл хамгийн "хөнөөлтэй".

PBS tells the truth about Bush & Company's LIES!

No comments: