2007-01-14

LEARNING ENGLISH

Нэгэн найз минь Англи хэл улам суралцахад зориулсан сайт асуусан юм. Түүнийхээ хүсэлтийг биелүүлээд энэхүү сайтыг санал болгож байна.
Англи хэлний долоо хоног тутмын хичээл, дүрэм, үгийн сангаас авахуулаад хэл суралцагчдад (бүх шатны) зориулсан мэдээллүүд, хичээлүүд байгаа.
Ном унших, кино болон телевизийн нэвтрүүлгийг гадаад хэлээр үзэх нь хэл сурахад их эерэгээр нөлөөлдөг юм билээ.

За тэгээд, good luck.

site

Source http://www.englishpage.com/

No comments: