2007-01-15

Америкийн Ерөнхийлөгч 60 минут нэвтрүүлгээр өгсөн ярилцлага
Ерөнхийлөгчийн бодол, алдаа, сэтгэл, тайлбар, Саддамын талаар...
Америкийн ард түмний ихэнх хэсэг , Конгресс, Сенат, намын гишүүд, найз нөхөд бүхний эсрэг байр суурь, шүүмжлэл, санал бодлыг үл харгалзан Иракт илгээх цэргийн тоог нэмэгдүүлэх шийдвэр гаргаснаараа Ноён Буш Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхээ эдлэн өөрийн байр сууриндаа баттай байгаагаа харуулав. Миний бодлоор түүний зөв.

Mr.Bush Pres. Bush Candid About Iraq
Scott Pelley interviews President Bush after he delivered a major speech to the nation on his new Iraq strategy. Bush traveled from the White House to Fort Benning and to Camp David.

Play video


source www.cbsnews.com

No comments: